Kezdőlap Szabad gondolkodás Sötétség angyalai

Sötétség angyalai

netmed

Legutóbb azt vizsgáltuk, miért kellenek a nőknek a rosszfiúk, azóta egy lengyel-finn kutatásból kiderült, hogy a nők az önző, sötét jellemű férfiakhoz vonzódnak a leginkább.A nők reproduktív sikere és a sötét triász preferenciája a férfiak arcán. A sötét triász három személyiségjegyre utal: a narcizmusra, a machiavellizmusra (olyan ember, aki másokat eszközként használ fel saját céljai elérésére) és a pszichopátiára (személyiségzavar, amelynek fő jellemzői a hazudozás, mások kizsákmányolása, meggondolatlanság, arrogancia, promiszkuitás, alacsony önkontroll, az empátia és bűntudat hiánya).
Maga a sötét pedig azt jelenti, hogy azok az emberek, akik a felsorolt személyiségjegyekben magas pontszámot érnek el, környezetükre ártalmasak.

„A narcizmus fizikai és pszichológiai előnyökkel jár a férfiak esetében, azonkívül előnyösebb társadalmi státuszt is eredményez” – állapította meg E. László Lehet, hogy párszor meg kell tapasztalnod a jelenséget, de idővel hamar átlátsz majd a szitán. Ha viszont kitisztult a kép, a te felelősséget, hogy miként cselekszel. Az biztos, hogy a változtatással járó fájdalom mindig kisebb, mint a szenvedés fenntartása. 

Hosszú évekig szerettem, lestem minden kívánságát, kiszolgáltam, de cserébe átvert. Csak fájdalmat, és bántást kaptam.” 
Ha hagyod, hogy a partnered kihasználjon, semmibe vegyen, vagy manipuláljon téged, egy dolgot tudnod kell. Nem szeretetből teszed. Ezzel csupán asszisztálsz a személyisége eltorzulásához. Minthogy a pokol felé vezető út is jószándékkal van kikövezve, időnként összetévesztjük a szeretetet a behódolással és az önfeladással.


Miért veszélyesek ők?
Tény, hogy egy kétéves kapcsolatban szinte már kialakul az a kötődés, mint a nyolcéves együttlétnél. Ez azt jelenti, hogy a kötődést természetünkből fakadóan nagyon hamar kialakítjuk. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy egy párkapcsolat két fő részből áll, úgymint az érzelem és a racionalitás (felelősségvállalás, kommunikációs szint, etika stb.), akkor hamar kikristályosodik a probléma. Mire kitisztul a valós kép, már érzelmileg beszippantott a rosszlány, mert bármennyire is furcsán hangzik, a pszichopata-viselkedést könnyű elragadónak és vonzónak feltüntetni az elején. 
Rosszlányoknak nevezhetnénk azokat a gyakran küllemükben vonzó, kívánatos embereket, akik a rövid és intenzív kampányidőszak után rendre átvernek, megcsalnak, testileg és lelkileg kihasználnak, de egy biztos, érzelmi romokat hagynak maguk után. 

Sokszor ezek a külső tulajdonságok egy sor belső értékkel is párosulni látszanak. Határozott elképzelésük van a világról, ami figyelmességgel és kedvességgel párosul. Megértőek, együttérzők az életeddel kapcsolatban, és magabiztos elképzelésük van a jövő tekintetében. Gyengédek, figyelmesek, és rendszerint kellemes beszélgetőpartnerek. Ezek mögött viszont ott húzódik egy fontos tényező. Nem tűrnek semmiféle szellemi fegyelmet, és szinte minden esetben alacsony felelősségvállalási szintet fogsz megtapasztalni részükről.

A kutatók 128 lengyel középiskolást vizsgáltak, és arra a megállapításra jutottak, hogy azok, akikre jellemző volt a machiavellizmus, magasabb folyékony intelligenciával is rendelkeztek. A vizsgálat során a machiavellista vonást olyan állításokkal mérték, mint például “Bölcs dolog információt gyűjteni valakiről azért, hogy azt később felhasználhassuk ellene”, a megkérdezetteknek pedig el kellett dönteniük, mennyire értenek egyet a kijelentésekkel. A machiavellizmussal tehát igen, a sötét triád másik két elemével, a nárcizmussal és a pszichopátival azonban nem mutatott szignifikáns összefüggést a folyékony intelligencia.

A folyékony intelligencia – az egyén problémamegoldó készsége, az a képesség, hogyan tud megérteni és hasznosítani új információkat, hogyan old meg absztrakt problémákat újszerű feladathelyzetekben – összefüggésben állhat a sötét triádnak nevezett  személyiség sötét részével, amit sötét triádnak hívnak.A Sötét Triád (The Dark Triad) kifejezést Paulhus és Williams vezetették be, ahogy pedig arra a neve is utal, 3, gyakran egymást átfedő, mégis eltérő vonásból áll, ezek a pszichopátia, a machiavellizmus és a nárcizmus. A megállapítás arra mutat rá, hogy a folyékony intelligencia és a machiavellizmus összefüggenek -, a Western Ontario-i Egyetem kutatója.A machiavellistát olyan embernek tartják, aki másokat eszközként használ fel saját céljai elérésére. Mindenekelőtt cinikus világnézet jellemzi, úgy véli, hogy az emberek alapvetően rosszak, és ha nem használjuk ki őket, majd ők fognak kihasználni minket.

Alapvetően etikátlanul viselkednek: az önző, manipulatív és félrevezető taktikáikat a „cél szentesíti az eszközt” szellemében alkalmazzák. Opportunisták, amennyiben minden helyzetben csakis a célravezető, előnyökkel járó stratégiákat választják. Általában hideg fejjel döntenek, és távol tartják magukat a társas kapcsolatokkal járó zűrzavaros érzelmek világától. „Minket is érdekelt a machiavellista gonosz zseni eszméje. Intuitíve azt vártuk, hogy azok az egyének, akikre jellemző a machiavellista stratégia és manipulatív gondolkodásmód, rendkívüli intelligenciával rendelkeznek, de a korábbi irodalom nem támasztotta alá ezt az elképzelést” – mondja Kowalski.” Ennek oka pedig az lehetett, hogy az eddigi kutatások az úgynevezett kristályos intelligenciára összpontosultak (kristályos intelligencián a korábban elsajátított tudást, valamint a tanult képességeket értjük), nem pedig a folyékony intelligenciára, ami pedig inkább összhangban van a machiavellizmus elméleti beszámolóival.

Hogyan hódítsuk meg életünk nőjét, ha eleve halmozottan hátrányos helyzetből indulunk: kőgazdag, bár öreg férje van, akitől ugyan mindent megkap, viszont nem találkozhat senkivel, a hölgy hétköznapjait minden hájjal megkent anyja irányítja, erényességére pedig képmutató gyóntatóatyja vigyáz. A mi oldalunkon ellenben csak egy mérsékelten használható barát áll, továbbá egy gátlástalan szélhámos, aki akárkit képes rábeszélni bármire, valamint az a tény, hogy szerelmünk házassága gyermektelen, noha a férj leghőbb vágya egy sivalkodó poronty. És felmerül még egy káprázatos ötlet, melyet egy titokzatos növény, a mandragóra legendája sugall. De vajon beválik-e?

Forrás: Olvasónk küldte
Támogatónk: AB társadalom ellenes referens
Szakértőnk: Dr. Csabai Attila
Együttműködő partner: Z. Imre oknyomozó riporter;
Áldozat centrum IV.

0 hozzászólás
0

Kapcsolódó cikkek