Kezdőlap Pszichológia Személyiségtípusok: IV. KOLERIKUS

Személyiségtípusok: IV. KOLERIKUS

netmed

Tipikus vezető: „a cél szentesíti az eszközt!”

Cikksorozatunk bevezetőjében részletesen kifejtettük, hogy ha megértjük és felismerjük a személyiségtípusok közötti különbségeket, jobban megérthetjük az embereket és a viselkedésük indítékait. Mindegyik személyiségtípusra más-más viselkedésforma jellemző és mindegyikhez bizonyos jellemvonások is köthetőek. Aztán az I. részben a szangvinikus jellemvonásokkal ismerkedtünk meg, a II. részben a melankolikus személyiségtípust mutattuk be, a III. személyiségtípus pedig a flegmatikus volt. Következzen tehát az utolsó személyiségtípus: a KOLERIKUS.

Már a megjelenése is erőt sugároz, még a testtartása is határozott, erős akaratú, céltudatos. Magabiztosak, bátrak. „Férfi a talpán!” vagy „Céltudatos nő!” – mondják rá. Ő az a típusú ember, akire nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Született vezetők és ami a szívükön, az a szájukon. Megbízhatóak és felelősségteljesek, nem halogatják a dolgokat. Amikor a kolerikus személyiségtípusú ember komolyan kezébe veszi a dolgokat, biztosak lehetünk benne, hogy célt ér vagy legalábbis mindent meg fog tenni a sikerért. Személyiségére a heves, tartós, mély érzelmek jellemzők, az indulatai könnyen elragadják. Hajlamos erősen túlreagálni az eseményeket. Ezért a körülötte élők számára egyaránt lehet motiváló és kellemetlen is a személyisége. Nagyon aktívak és ösztönös szükségük van a változásra. Az igazságtalanságot nem bírják. Jól átlátnak egy-egy helyzetet és nincs senki, aki úgy tudna kezelni egy vészhelyzetet, mint ez a személyiségtípus. Nyomás alatt is remekül teljesítenek. Mindig gyakorlati megoldásokat keresnek és jól tudják szétosztani a munkákat, mindenkit mozgásba hoznak. Imádják a kihívásokat. A kolerikus személyiségtípus vezetési tehetsége számos pozitív adottság összességeként jelentkezik. Felfogása egy hajszálnyival lassabb ugyan, mint a szangvinikus személyiségtípusé, viszont megfigyelő képessége, gondolkodása alaposabb és pontosabb. Elméje kombinatív, figyelme a lényegre irányuló. Ez a személyiségtípus lényegesen kitartóbb, mint a szangvinikus. Nem veszik el a részletekben, és nem sértődik meg, mint a melankolikus.

A legtöbb helyzetben a kolerikus személyiségtípus a kezdeményező, és fontos számára, hogy vezető lehessen. Ebben segíti, hogy kitartó és teljesítményorientált. Céljai olykor fontosabbak, mint a kapcsolatai. Ez a személyiségtípus a rá jellemző nyíltságával könnyen konfrontálódik. A kolerikus személyiségtípus ugyanis nem szeret meghunyászkodni, egyenes gerinccel kiáll az elvei mellett. Ez pedig csak addig hasznos, amíg nem okoz károkat másokban a magatartása. A versengő kolerikus ugyanis jó eséllyel indul el a céljai felé vezető úton, szélsőséges esetekben viszont mindenkit versenytársnak lát. A kolerikus személyiségtípus hibája, hogy a gyengéi zöméről nem is tud. Pontosabban előfordul, hogy a saját gyengeségeit is mások hibájának tulajdonítja. Türelmetlenek és váratlanul dühbe gurulhatnak. Érzéketlenek és átgázolnak másokon,főként amikor feszültek. Kapcsolatok helyett tennivalókra összpontosítanak. Akkor se hajlandók feladni egy vitát,amikor veszítenek. Nehezen lazulnak és nagyon erősen lépnek fel. Rugalmatlanok és nem tolerálják a hibákat. Mindig sietnek. Gorombák és udvariatlanok is lehetnek. Manipulálják az embereket saját hasznukra. Utálják a könnyeket és érzelmességet. Nem szeretnek részleteken gondolkozni ezért néha eszeveszett döntéseket hoznak. Másokkal szemben magas elvárásaik vannak. „A cél szentesíti az eszközt” szabály szerint élnek. A munkájuk istenükké válhat, csak azért élnek. Végtelen hűséget követelnek barátaiktól, beosztottjaiktól. Párkapcsolatokban hajlamosak a másikat dominálni és nagyon féltékenyek. Nehezen ismerik el hogy hibáztak és aligha kérnek bocsánatot. Úgy érzik, ők tudnak legjobban döntéseket hozni, emiatt mindenki helyett döntenek. Azt is gondolják, hogy mindent jobban csinálnak, mint mások, ezért maguk oldják meg. Nincs szükségük sok barátra.

A kolerikus erélyes fellépése sokszor előreviszi a dolgokat. Egy jó nevelést kapott kolerikus nem hisztizik, nem viselkedik érzelgős vagy szeleburdi módon. Következetes fellépése és kisugárzása miatt az emberek rögtön hallgatnak rá és elfogadják, amit mond.

Amennyiben a következő 40 kérdésre 25-nél több jellemző ránk, erőteljes KOLERIKUS személyiségvonással rendelkezünk.

 1. gyors és aktív vagyok, ha valamit megtapasztalok, azonnal elhatározás születik bennem és ezt rendszerint cselekvés követi
 2. praktikus vagyok
 3. számomra a meleg érzések szentimentálisak, a gondos mérlegelés pedig kotlás a probléma felett
 4. számomra az élet munka és tevékenység
 5. mindig igyekszek magam dönteni
 6. az akarat uralkodik nálam
 7. csapkodok magam körül, mert állandóan arra törekszem, hogy a meglévő dolgokon változtassak
 8. megreformálni és megváltoztatni kívánom a dolgokat
 9. veszély esetén azonnal cselekszem, gyors és a veszély elhárításában vakmerő vagyok
 10. a tanácsadás területén általában nincs időm mások számára és nem érdeklődöm olyasmi iránt, ami nem az én tervem és kezdeményezésem illeti
 11. cselekvésre vagyok teremtve, egy pillanat alatt felfogom a helyzetet és azonnal látom mit kell cselekednem
 12. azonnal meglátom a cél eléréséhez a megfelelő eszközt
 13. nem mély gondolkodó, nem elméleti, hanem gyakorlati ember vagyok
 14. a céltudatosság élesíti értelmem
 15. jó a megfigyelőképességem, helyesen ítélem meg embereket és helyzeteket
 16. szorongatott helyzetben éber és bátor vagyok
 17. a veszélyek vonzóan hatnak rám, kalandor természetű vagyok
 18. az egyenletes köznapi élet számomra gyakran elviselhetetlen, képes vagyok elhagyni otthonom, jövedelmem, a biztos életem a bizonytalanért
 19. nem ijedek meg a kellemetlenségektől, az akadályok csak erősítik vállalkozó kedvem
 20. hihetetlen nagy az állóképességem van
 21. felvillanyozó és felfrissítő erő árad belőlem
 22. kemény ember vagyok, érzelmi életem gyengén fejlett
 23. kevéssé tudom magam mások helyébe képzelni
 24. az együttérzés hiánya ridegnek tüntet fel, de saját magammal szemben is ugyanolyan kemény vagyok, mint másokkal
 25. a természetem rendkívül nyers
 26. az érzelmességet szentimentális értelmetlenségnek tartom
 27. viharos és heves vagyok, hirtelen haragúként ismernek
 28. csak nehezen tudok bocsánatot kérni
 29. gyakran önfejű és hajthatatlan vagyok, túlságosan öntudatosan élek
 30. azt képzelem, terveim azért valósulnak meg, mert jobbak, mint másokéi holott inkább makacsságomnak és gátlástalanságomnak köszönhetem ezeket
 31. nagy az önbizalmam
 32. gőgős és uralomvágyó vagyok, lenézem azokat, akik nem valósítják meg terveiket
 33. mivel ritkán fordítok időt és türelmet a többiek meggyőzésére, elvárom tőlük, hogy terveim azonnal fogadják el
 34. más embereket gyakran csak eszköznek tekintem, csak addig érdeklődök irántuk, míg hasznosak számomra
 35. a helyes magatartásnál fontosabb számomra, hogy valamit elvégezzek, nálam a „cél szentesíti az eszközt”
 36. nem felejtem el könnyen a sértést és az igazságtalanságot, cselekvésre bosszúra ösztönzi természetem
 37. bűnbe keveredve hideg és harcias, mint bűnöző veszélyes vagyok
 38. kevéssé figyelek az élet finom részleteire és gazdag változatosságára, mindenestől prózai lélek vagyok
 39. számomra csak a hasznosnak van értéke
 40. szűklátókörűnek mondanak, saját terveimen és gondolataimon kívül nem érdekel senki és semmi

Cikksorozatunk utolsó részében a 4 személyiségtípus összhangját vizsgáljuk meg! Látogasson vissza honlapunkra!

0 hozzászólás
0

Kapcsolódó cikkek